Centar za podršku osetljivim grupama

Centar Vita
Novi Sad

Besplatno savetovalište

Certified by Google

Za mlade i porodice u Centru Vita , počinje sa radom krajem oktobra 2011.Više detalja uskoro

 

PROJEKTI CENTRA VITA

“Savetovalište za mlade i porodicu”

Centar za podršku osetljivim grupama Vita, osnovao je u oktobru 2011. godine Savetovalište za mlade i porodicu. Savetovalište je osnovano uz podršku Specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti VITA. Cilj Savetovališta je doprineti unapređenje mentalnog zdravlja mladih razvijanjem zdravih stilova života kroz pružanje psihološke, informativne i savetodavne podrške mladim osobama i roditeljima.

U okviru Savetovališta psiholozi, lekari i specijalni pedagozi direktno licem u lice, putem telefona i elektronskim putem pružaju usluge informisanja mladih i roditelja o razvojnim i psihološkim problemima mladih, o PAS i posledicama zloupotrebe PAS. Pružaju usluge savetovanja mladima i roditeljima kako da reše ili ublaže psihološke i razvojne probleme mladih i kako da preveniraju bolesti zavisnosti. Takođe, stručnjaci pružaju i stručnu psihološku i emotivnu podršku mladima i roditeljima, i edukaciju za unapređenje veština komunikacije između roditelja i mladih. Najmanje 80 mladih je u proteklom periodu dobilo direktnu psihološku i emotivnu podršku, 10 mladih je pohađalo obuku za vršnjačke edukatore, a 15 mladih je učestvovalo u promotivnim i medijskim aktivnostima.

       *Savetovalište za mlade i porodicu - savetovanje i konsultacije su besplatne


“Vaspitni nalozi”

Centar Vita je u oktobru 2014. godine ostvario saradnju i potpisao protokol o saradnji sa Centrom za Socijalni Rad Grada Novog Sada u primeni vaspitnih naloga u smislu uključivanja maloletnih učinioca krivičnih dela u pojedinačni ili grupni tretman u okviru savetovališta Centra Vita.

Centar Vita je bio učesnik završnog skupa pod nazivom „Unapređenje primene vaspitnih naloga“ u decembru 2014. godine koji je realizovan u pod okriljem International Management Group i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Osim toga, Centar Vita je u martu 2014. godine ostvario saradnju sa Centrom za Socijalni Rad Titel u primeni vaspitnih naloga u smislu uključivanja maloletnih učinioca krivičnih dela u pojedinačni ili grupni tretman u okviru savetovališta Centra Vita.

Do sada je više od 10 maloletnika uključeno u individualne tretmane za realizaciju vaspitnog naloga. Svaki učesnik tretmana prošao je set od po savetodavnih razgovora zajedno sa svojim roditeljima. Individualni tretmani se realizuju od septembra 2015. I dalje su aktuelni. Kako bi se uspostavila što bolja saradnja sa sudijama i predstavnicima javnog tužioca, socijalnim radnicima i kako bi ih informisali o mogućnostima za realizaciju vaspitnog naloga, tokom pripremne faze su se realizovale dve prezentacije projekta i projektnih aktivnosti u Višem sudu u Novom Sadu i predstavnicima Višeg tužilaštva za maloletnike u Novom Sadu, kao i stručnim saradnicima službe za zaštitu dece i mladih CSR Grada Novog Sada. Osmišljen je i odštampan promotivni materijal namenjen svim ustanovama i institucijama koje se bave na bilo koji način rešavanjem problema maloletne delikvencije i bilo kojih drugih destruktivnim i autodestruktivnim oblicima ponašanja mladih. Projekat je podržala Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti "Vita".


"Živimo zdravo“

Blizu 300 dece sedmih i osmih razreda tri osnovne škole u Novom Sadu (OŠ Đorđe Natošević, OŠ Branko Radičević i OŠ Ivo Lola Ribar) prošlo je radionice o štetnosti pušenja i alkohola kao i radionice za razvijanje samopouzdanja i asertivne komunikacije. Učenici su prvo prošli trening o štetnostima pušenja i alkohola, a zatim su isti učenici učestvovali na radioncama za razvoj samopouzdanja i asertivne komunikacije. Projekat „Živimo zdravo“ doprinosi očuvanju i unapređenju fizičkog, mentalnog i socijalnog zdravlja dece i mladih i utiče da deca i mladi ojačaju svoj stav daljeg očuvanja zdravih životnih vrednosti, a pojedina deca i mladi koji već imaju kontakt sa pušenjem i/ili alkoholom imaju priliku da koriguju svoj stav u smeru zdravog životnog stila. Voditelji projekta podržavaju i ohrabruju decu i mlade u svojim nastojanjima da žive zdravo i da se razviju u zdrave, produktivne i funkcionalne jedinke kao i da se odupru određenim unutrašnjim i/ili spoljašnjim uticajima koji mogu imati kraktoročan i/ili dugoročan negativan uticaj na njihovo fizičko, mentalno i socijalno zdravlje. Projekat je sproveden od septembra do decembra 2015. godine. Projekat je odobren od strane Grada Novog Sada, Gradske Uprave za zdravstvo.


"Savetovalište“

Ovim projektom Centar VITA doprineo je unapređenju mentalnog zdravlja mladih ljudi i smanjenju rizika od bolesti zavisnosti i autodestruktivnog ponašanja kod mladih ljudi. Toje postignuto informisanjem mladih i roditelja o psihološkim i razvojnim poteškoćama mladih kroz direktno pružanje usluga individualnog i grupnog psihološkog savetovanja mladih i roditelja, informisanjem o PAS, a takođe kroz umrežavanje sa organizacijama i institucijama koje se bave očuvanjem i unapređenjem mentalnog zdravlja mladih, te unapređivanjem komunikacije između roditelja i dece. Usluge savetovanja dobilo je 120 direknih korisnika, odnosno 40 mladih i 80 članova porodica (roditelja). Projekat realizovan tokom novembra i decembra 2015.godine. Projekat je odobren od strane Grada Novog Sada, Gradske Uprave za dečiju i socijalnu zaštitu.

Živimo zdravo - Centar Vita Živimo zdravo - Centar Vita OŠ Đorđe Natošević OŠ Đorđe Natošević OŠ Đorđe Natošević OŠ Đorđe Natošević OŠ Đorđe Natošević OŠ Ivo Lola Ribar OŠ Ivo Lola Ribar OŠ Ivo Lola Ribar OŠ Ivo Lola Ribar
Formular za besplatnu konsultaciju
Popunite formular, pošaljite, odgovorićemo za 24h
Ime i prezime:
Email:
Telefon:
Vrsta problema:
Pitanja: